wow…oj !

dgiworld

Ekonomisk grundkurs – lyssna på nördarna!

Läs artikel … Vi lånar några ord ur Svenska Dagbladet nu i slutet av augusti. Företaget Investor har bestämt sig för att lära sig vad digitaliseringen kommer att innebära för företaget i framtiden. Framtiden, ja, det vill säga, från imorgon och framåt. Digitaliseringen kommer att vända upp och ner på ALLA begrepp och strukturer som […]

Collaborative economy

Sharing is the new Buying

Läs hela … Har ni tänkt på en sak? Hur vi ibland börjar tänka annorlunda. Utan att tänka på det. Och agerar annorlunda. Utan att tänka på det. Då förändras samhället. Och vi tänker ”- var det inte bättre förr !?” Något som kommer få oss att tänka och agera annorlunda är ”Collaborative Economy”. Det […]

Fragments

Upplevelse trender

Läs mer … Rapport utgiven av Kairos Future, Framtidens Upplevelser (2011) ”För att förstå vad som skapar upplevelsevärde har Kairos Future under det senaste året i samarbete med Parks & Resorts gått på djupet med upplevelsens drivkrafter och trender. En omfattande intervjuundersökning där över 1000 svenskar fick förklara vad som är livets bästa upplevelser kombinerades […]

Storm KF

What’s on 2016

Rapport utgiven av Kairos Future, What’s On (2016) Läs hela rapporten … ”Med en värld i kaos kommer nationer, företag och individer att ägna 2016 åt självrannsakan, omprövning, nya lösningar och jakten på frälsning. Att världen är upp- och ned är uppenbart för var och en som följer nyhetsflödet. Inget är som förr, det finns […]

Skärmklipp 2015-06-16 08.50.13

Skaraborgs stad – 450 000 invånare år 2070

Läs mer …. Idéunderlag för Skaraborgs stad, treff. (2012) ”Skaraborgs stad – sveriges fjärde stad – den gröna tillväxtregionen där megaprojekt och biosfärområden går hand i hand i det urbana stadslandskapet. Utbildning, forskning och ny teknik för hemmammarknad och export gör dagens konflikter, till drivkrafter för det goda livet”

Innovation

Nationell innovationstrategi

Läs mer …. Utgiven av Näringsdepartementet, Den nationella innovationsstrategin, (2012) ”Syftet med denna strategi är att bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Sverige med sikte på år 2020. Det ska bli möjligt för fler människor och organisationer i näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle att utvecklas och mer effektivt bidra till […]

robot

Robotarna tar över

Läs mer… Rapport utgiven av Stiftelsen för strategisk forskning , Vartannat jobb automatiseras inom 20 år (2014) ”Hur påverkas svenska jobb av de många nya dator- och robotsystem som är på väg att användas i nästan alla branscher? Förra året publicerades en mycket citerad studie vid Oxford University som i detalj granskade arbetsmomenten i 702 […]

global-trends

Globala trender

Läs mer… Rapport utgiven av Institutet för framtidsstudier, Tunga trender i den globala utvecklingen (2000) ”Framtidens samhälle skapas i en komplex förändringsprocess, vars karaktär och riktning aldrig till fullo kan förutsägas. Med utgångspunkt från modern historisk och samhällsvetenskaplig forskning är det dock möjligt att identifiera några av de tunga trender, som kommer att påverka våra […]