på spaning

Vi gillar rapporter.

Vi gillar debattartiklar.

Vi gillar tankar som vänder uppåner på tillvaron.

Då måste vi agera annorlunda.

Och det är då det händer….det oväntade…det oförutsägbara….då kommer framtiden på besök…

…Välkommen ! :-)