What’s on 2016

Storm KF

Rapport utgiven av Kairos Future, What’s On (2016) Läs hela rapporten …

”Med en värld i kaos kommer nationer, företag och individer att ägna 2016 åt självrannsakan, omprövning, nya lösningar och jakten på frälsning. Att världen är upp- och ned är uppenbart för var och en som följer nyhetsflödet. Inget är som förr, det finns inte längre några enkla och begripliga svar. Terroristgrupper utropar nya nationer och förklarar krig inte bara mot trosfränder med en annan twist utan mot hela världen. Världens största taxibolag har inga bilar, de största hotellkedjorna saknar egna rum, teleoperatörerna har inga telenät och de största mjukvaruföretagen producerar bara en bråkdel av all den mjukvara de säljer. ”