Upplevelse trender

Fragments

Läs mer …

Rapport utgiven av Kairos Future, Framtidens Upplevelser (2011)

För att förstå vad som skapar upplevelsevärde har Kairos Future under det senaste året i samarbete med Parks & Resorts gått på djupet med upplevelsens drivkrafter och trender. En omfattande intervjuundersökning där över 1000 svenskar fick förklara vad som är livets bästa upplevelser kombinerades med en analys av upplevelsesnacket i bloggosfären. Resultaten visar att upplevelser är en komplex materia, men också att det finns en central men förvånansvärt bortglömd grundbult i upplevelsebygget.”