Skaraborgs stad – 450 000 invånare år 2070

Skärmklipp 2015-06-16 08.50.13

Läs mer ….

Idéunderlag för Skaraborgs stad, treff. (2012)

”Skaraborgs stad – sveriges fjärde stad – den gröna tillväxtregionen där megaprojekt och biosfärområden går hand i hand i det urbana stadslandskapet. Utbildning, forskning och ny teknik för hemmammarknad och export gör dagens konflikter, till drivkrafter för det goda livet”