Robotarna tar över

Skärmklipp 2015-06-15 15.13.32

Läs mer…

Rapport utgiven av Stiftelsen för strategisk forskning , Vartannat jobb automatiseras inom 20 år (2014)

”Hur påverkas svenska jobb av de många nya dator- och robotsystem som är på väg att användas i nästan alla branscher? Förra året publicerades en mycket citerad studie vid Oxford University som i detalj granskade arbetsmomenten i 702 amerikanska yrken och relaterade dessa till utvecklingen inom datorisering och robotisering. Av det härleds sannolikheten att olika jobb ersätts av digital teknik under de kommande 20 åren. I denna studie görs motsvarande beräkning för den svenska arbetsmarknaden.”