Nationell innovationstrategi

Innovation

Läs mer ….

Utgiven av Näringsdepartementet, Den nationella innovationsstrategin, (2012)

”Syftet med denna strategi är att bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Sverige med sikte på år 2020. Det ska bli möjligt för fler människor och organisationer i näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle att utvecklas och mer effektivt bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan.”