Globala trender

global-trends

Läs mer…

Rapport utgiven av Institutet för framtidsstudier, Tunga trender i den globala utvecklingen (2000)

”Framtidens samhälle skapas i en komplex förändringsprocess, vars karaktär och riktning aldrig till fullo kan förutsägas. Med utgångspunkt från modern historisk och samhällsvetenskaplig forskning är det dock möjligt att identifiera några av de tunga trender, som kommer att påverka våra liv under de kommande decennierna.”