Tankesmedjan treff.

Treff är en västsvensk tankesmedja som vill skapa lokal och regional utveckling som förhåller sig till de globala trenderna, men som i Europa har sin egen identitet. Denna identitet är Sverige en del av. Genom Global trendspaning kan vi skapa bättre samhällsutveckling på både lokal och regional nivå, genom att medvetet och nyfiket lyssna, lära och anpassa oss. Treff har fyra medlemmar som tillsammans har mycket lång erfarenhet av att identifiera de faktorer som är avgörande för samhällets utveckling. Vi har hela tiden pågående samtal om viktiga samhällsfrågor, du kan läsa mer på sidan "….samtal pågår" eller vår Facebook.

Björn Broberg

Björn har arbetat med samhällsfrågor och ekonomiska strukturer under mer än fyrtio år i såväl offentliga som privata beslutssammanhang. Inom offentlig sektor på nationell nivå i Finansdepartementet och på regional nivå på Länsstyrelsen i Skaraborg. Inom privat näringsliv har Björn även varit VD på reklambyrå och var en av dom som på 1990-talet skapade Göteborg och Co. Björn är idag Senior Advisor i samhällsfrågor och utredare i olika samhällsfrågor, med bl.a Svenskt Näringsliv som uppdragsgivare. Björn sitter i en rad styrelser med gemensam inriktning på samhällsutveckling (Biosfärområde Vänerkulle, Grevillis Fond mfl). Björn har ett mycket stort nationellt nätverk inom såväl offentlig förvaltning och näringslivet.

Kule Palmstierna

Större delen av sitt arbetsliv har Kule ägnat åt näringslivsfrågor som regionchef i Västsvenska Handelskammaren med starkt fokus på internationella affärer samt nationell och regional utveckling från ett företagsperspektiv. Han är marinintendent och reservofficer i flottan kompletterat efter hand med högskole/universitetskurser. Karriären innefattar chefsbefattningar i offentlig sektor, konsultverksamhet i administrativ- och organisationsrationalisering, marknads-/försäljningschef, eget företagande samt regionchef på Västsvenska Handelskammaren (utrikeshandel, EU-frågor, samhällsutveckling m m). Kule har ett stort personligt nätverk med människor över hela Sverige med nyckelpositioner i både privat och offentlig sektor. Kunskap om och förståelse för politiska och ekonomiska strukturer och trender, ett blomstrande näringsliv, ”business intelligence”, långsiktighet, helhetsperspektiv är viktiga ledord för Kule.

Björn Nordén

Björn menar att för att hamna rätt i det man gör, både inom näringslivet och samhället, gäller det att vara öppen för det som sker i omvärlden, bredda vyerna, tänka både kort- och långsiktigt, och inse att fantasi är lika viktigt som kunskap. Samarbete med tillit i grunden avgör sedan framgång. Som VD i Utvecklingsfonden (nuv Almi) jobbade Björn aktivt för de små och medelstora företagen i regionen. Han har under senare år initierat flera uppmärksammade samhälls- och näringslivsprojekt inom bl a designstrategiska och innovationsområden. Björn är även konstnär och hävdar att en smula artisteri också behövs för att tackla en ständigt föränderlig och komplicerad värld. Han gav idén till ett av världens största graffitikonstverk 2010 med eko vida omkring och som satte Mariestad på kartan. I botten ligger en civilekonomexamen.

Mattias Westelius

Mattias är arkitekt, samhällsstrateteg och varumärkesutvecklare. Under de senaste 20 åren har Mattias varit ansvarig i mer än etthundrafemtio byggnads och samhällsutvecklingsprojekt. Med ett djupt engagemang för samhällsutveckling som går i takt med de globala trenderna vill Mattias  visa att vi kan skapa vår egen framtid. Vår uppfattning av vår egen tid kommer helt förändras framöver, från en konfliktsyn till en positiv syn på det goda och hållbara samhället. Samhällsplanering handlar för Mattias om att människor ska mötas och tillsammans förändra gamla besluts och handlingsmönster. Genom digitaliseringen tar nu hela vårt upplevda samhälle ett stort språng. Mattias är styrelseledamot och driver flera Probono-projekt inom samhällsutveckling med utgångspunkt i Design Management.